Policy för djurhantering

Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund
Policyn är framtagen under hösten 2013 av SKK i samråd med Svenska Fåravelsförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, SVaK, Djurskyddet Sverige mfl special- och avtalsanslutna klubbar inom SKK som bedriver vallhundsträning.

 

 

SVaKs stadgar:
Svenska Vallhundsklubben gäller att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för den arbetande vallhunden och djurägaren genom att:
– verka för att bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare av jordbrukets produktionsdjur
– väcka intresse för och främja avel av bruksmässigt, mentalt och fysiskt sunda, rasrena vallhundar.
– bevara och utveckla vallhundarnas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk och utbildning av vallhunden.
– informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, vård och utbildning för god djurhantering.
– skapa, samarbeta med, och vidmakthålla goda relationer i omvärlden med andra organisationer som har den arbetande vallhunden i fokus.