Policy för djurhantering

Updaterad policy för djurhantering vid vallningsträning av hund
Policyn är framtagen i början av 2021 av SKK i samråd med Svenska Fåravelsförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, SVaK, Djurskyddet Sverige mfl special- och avtalsanslutna klubbar inom SKK som bedriver vallhundsträning.

Läs hela policyn här.