Mälarmårdens vallhundsklubb

Om klubben

En kort historik om Mälarmården

Mälarmården är en lokalklubb i Svenska Vallhundsklubben, SvaK.

Vi bedriver tävlingsverksamhet, utbildar instruktörer, ordnar kurser samt arrangerar träningstillfällen och andra aktiviteter för våra medlemmar i Mälarmården.

Mälarmårdens vallhundsklubb bildades 1983.
Klubbens första årsmöte hölls på Vackstanäs hushålls skola i Nykvarn den 20 februari 1983.

Klubben kom till för att underlätta för Stockholm-Uppsala läns vallhundsklubb, Sulvk som tidigare hade hela Stockholm som upptagningsområde. Sörmlands vallhundsklubb var samtidigt vänliga att avstå en del av sitt upptagningsområde till Mälarmården.
Sulvk var tacksamma att Mälarmården tog hand om halva Stockholm, då det fram till dess varit ett tungt lass att ta hand om hela Stockholm ensamma. Sulvk visade sin tacksamhet bl a genom ett ekonomiskt bidrag till starten av Mälarmårdens VK.

 

Vart kommer namnet Mälarmården ifrån?

Klubben har hämtat sitt namn från namnet på ett bergigt skogsområde som sträcker sig från trakten av Katrineholm upp mot Åkers Styckebruk. Den kuperade skogsbygden Mälarmården ligger söder om Strängnäs, väster om Mariefred och kring Bergaån.