Bli medlem

Så här blir du medlem hos oss och i Svenska vallhunds klubben SVaK

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften 350kr (år 2021) till Svenska vallhundsklubben (SVAK) och anger att du vill tillhöra lokalklubben Mälarmården.

Medlemsavgiften sätts in på SVaK:s bankgiro 5784-3336 eller postgiro 116 14 88-0. Förutom önskemål om lokalklubb skriver du också ditt namn och din adress på inbetalningen. Här är länken till SVaKs hemsidan- anmälan SVaK

Medlemsavgiften 350,- (familjemedlem 80,-) sätts in på SVaKs bankgiro 5784-3336 eller postgiro 116 14 88-0, Utländsk medlem: IBAN nr SE3480000000072121128913

 

Medlemskapet löper per kalenderår. Om du löser medlemskap 1 oktober eller senare på året så gäller medlemskap för hela kommande kalenderår.

Kom ihåg att på inbetalningen skriva ditt namn och att det gäller webbanmälan. Om du betalar för familjemedlemskap måste du ange huvudmedlemmens namn och medlemsnummer. Familjemedlem måste tillhöra samma hushåll (dvs ha samma adress) som den fullbetalande.

För att kunna anmäla till tävlingar behöver du vara medlem och kunna logga in på Vallreg. Där kan du även göra adressändring. 
För att logga in behöver du ditt medlemsnummer och lösenord. Är du osäker på vad du har för medlemsnummer, titta på baksidan av Omkring eller maila Göran Olsson

Välkommen som medlem i Svenska Vallhundsklubben och till Mälarmården!5