Hjälp till!

Mälarmårdens VK är en ideell klubb, som är byggt av medlemmar för medlemmar som utövar vallning. 

Här ska alla med i gemenskapen och hjälpa till. Det finns många olika arbetsuppgifter att välja på.  

Man kan vara funktionär på tävlingar som är ett bra sätt att att lära sig mer om sporten och komma med i gemenskapen, det finns alltid något att hjälpa till med. 

Du kan också föreslå föreläsningar/clinic till stryrelsen. 

Har du egna djur och vill erbjuda dina klubbkamrater träningsmöjligheter ”öppen träning” kontakta hemsidan eller utbildnings ansvarig i styrelsen. Se hur vi lagt upp detta tidigare år under kurser/träning/öppen träning.