Förtroendevalda

Klubbens förtroendevalda

Valberedning team

Peter Nord (sammankallande), Johan von Boisman och Margit Johansson

Revisor – Anna Larsson

Revisor – Peter Nord

Revisorssuppleant – Per Solén

Revisorssuppleant – Eva Mauelon


IT-ansvarig -Jenny Öberg
IT-ansvarig – Sanna Engborg

Webmaster - Peter Nord

Jag heter Peter Nord och jag har haft får och vallhundar sedan 2004 men känner mig fortfarande som nybörjare inom vallning. För till fället har jag inga får men en bordercollie. Jag bor på Utö i Stockholms skärgård.