Välkommen till Mälarmårdens hemsida

Vår hemsida är nyhetsbaserad så att du lätt kan ta del av klubbens senaste uppdateringar. Målet är också att du lätt skall hitta bra information genom den nya menystrukturen. 

Genom den här hemsidan vill vi på ett smidigt sätt nå ut till våra medlemmar, men vi hoppas att den även skall intressera andra utanför klubben.

Saknar du information så får du gärna maila till info@malarmarden.se