Ungdomsstipendium 2020


Vi i styrelse är stolta att presentera MMVK´s Ungdomsstipendium. Klubben vill bidrag till ungdomssatsning under året och detta är ett av dem.

Ansökan:
Stipendium för 2020 kan delas ut till medlem som fyller högst 25 år under året.
Stipendiesumman på 1.500kr ska användas till utbildning i vallning och
vallhundsträning, exempelvis till vallkurs.

Stipendiumet söks i efterhand, efter avslutad
kurs. Stipendieansökan ska innehålla en kort redogörelse för kursens innehåll
samt en kort presentation av den sökande. Sista datum att ansök är den 15
november 2020. Styrelsen fattar därefter beslut om att dela ut ett eller flera
stipendier.
Ansökan skickas till styrelsen@malarmarden.