Godkända Vallhundar 2015

Vi gratulerar våra medlemmar som klarat vallhundsprovet!

Nina Sundelin med Framnäs Ross (nöt) 
Jenny Öberg med Skärgårdslamms Em
Öystein Quiding Johannessen med Solfaris Felix
Helena Didrichsen med Eyegrips Bumblebee
Marie Svensson med Flo 
Sanna Arpö med Ilavallarens Krut
Mia Lilja med Jenzans Evve