God fortsättning!

Hej alla glada vallhundsvänner!                                                 
Det finns fortfarande tid att söka ungdomsstipendiet:

Stipendium för 2022 kan delas ut till medlem som fyller högst 25 år under året. Stipendiesumman på 1.500kr ska användas till utbildning i vallning och vallhundsträning, exempelvis till vallkurs.
Stipendiet söks i efterhand, efter avslutad kurs.
Stipendieansökan ska innehålla en kort redogörelse för kursens innehåll samt en kort presentation av den sökande.
Sista datum att ansöka är den 15/2 2023.
Styrelsen fattar därefter beslut, stipendiet kan komma att delas på flera sökande.
Ansökan skickas till styrelsen@malarmarden.se

Vi söker också en webmaster till vår hemsida, Vänligen kontakta styrelsen@malarmarden.se om du är intresserad och vill veta mer.

Årsmöte 19/2 med start kl 11.30, kom ihåg att anmäla dig norrenby@gmail.com.
Enklare förtäring och trevlig samvaro bjuds.
Alla handlingar gällande årsmötet kommer att finnas på hemsidan senast 1/2.

Varmt välkomna

/Styrelsen genom Inger Tallbäck