Valberedningens förslag 2021

Valbredningen har nu tagit fram en lista med förslag till val vid Mälarmårdens årsmöte 2021

Nya förslaget:

Styrelsen:

Mikaela Prim, ordförander, nyval 1år
Jenny Öberg, Vice ordförande, omval 2år
Sanna Engborg, ledamot omval 2år
Erica Rosendahl, ledamot fyllnadsval 1år
Ellinor Krogh, suppleant nyval 2år

Kvarstår: 
Hans Wirström, ledamot 1år kvar
Nina Sundelin, suppleant, 1år kvar

Revisor och revisorsuppleanter:

Inger Tallbäck, revisor omval 1år
P-O Andersson revisor omval 1år
Eva Mauleon, revisorsuppleant, omval 1år
Per Solén, Revisorsuppleant omval 1år